2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Školství a tělovýchova | Úvodní stránka

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Nádražní 89, Nová Role
tel.: 353 951 010, 739 456 413
e-mail: zusnovarole@cmail.cz

Složení učitelského sboru

Hudební obor

  • Květa Teturová, DiS. – zobcová flétna, klarinet, saxofon
  • Karel Švec – zpěv
  • Jaromír Marouš, DiS. – zobcová flétna, pozoun, lesní roh, tuba, kytara, basová kytara
  • Radoslav Šulc – bicí nástroje
  • Vladislava Nohová, DiS. – klavír
  • MgA. Jan Mikeš – hudební nauky, housle
  • Miroslav Šoltész – zobcová flétna, trumpeta

Výtvarný obor

  • Galina Šedivková

Provozní zaměstnanci

  • Jaroslava Žajdlíková – školnice
  • Karel Švec – topič

O ZUŠ

Žáci jsou přijímáni ke studiu po dosažení 5 let věku do přípravné hudební, popř. výtvarné výchovy, po roce jsou v hudebním oboru převedeni k jednotlivým učitelům individuální výuky na nástroj dle výběru. Výuka probíhá u přípravného ročníku hudebního oboru 1× týdně 45 min., od prvního ročníku 2× týdně – hlavní obor a hudební nauka, taktéž 45 min.

Výše školného je u přípravné hudební výchovy 150 Kč měsíčně, u hlavního oboru (kde již dítě hraje na hudební nástroj, nebo zpívá) 250 Kč měsíčně, u výtvarného oboru 180 Kč měsíčně. Školné se platí do 15. 9. na celý školní rok.

V případě zájmu o vzdělávání v naší škole kontaktujte nás prosím na tel. 353 951 010 nebo 739 456 413, případně na e-mail zusnovarole@cmail.cz.

Články

ZUŠ na Youtube

Žákyně ZUŠ Nová Role – videoklipy