2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Školství a tělovýchova | Úvodní stránka

Základní škola

Přehled telefonních a e-mailových kontaktů ZŠ Nová Role
Subjekt E-mail Telefon (fax)
Základní škola
Školní 232, Nová Role
reditel@zsnovarole.cz 353 951 136
↓ Ředitelka
Mgr. Ester Nováková reditel@zsnovarole.cz 734 705 338
↓ Zástupce ředitelky
Miroslav Starý 777 772 403
↓ Sekretariát
sekretariat@zsnovarole.cz 353 951 136
↓ Účetní
ucetni@zsnovarole.cz 353 951 136
↓ Školní jídelna
Veronika Machačková jidelna@zsnovarole.cz 353 951 209

WWW: www.zsnovarole.cz

Školská rada

Za zřizovatele (město Nová Role)
Ing. Václav Bechiňský
Jan Lichnovský
Za zákonné zástupce
Lenka Hegenbartová
Simona Mašková
Za pracovníky školy
PaedDr. Miluše Dušková
Mgr. Miroslav Starý

Dokumenty

Historie

Mezi 1. a 2. Světovou válkou navštěvovaly děti německou jednotřídní školu. Po vzniku Československé republiky toužili Češi po vlastní škole. V prosinci roku 1929 byla ministerským výnosem zřízena česká škola. Trvalo však ještě téměř pět let, než doopravdy vyučování v české škole v Nové Roli začalo. Bylo to 1.listopadu 1935 a přihlásilo se 17 dětí. Rozkvět a klid pro práci učitelů i českých dětí přišel po válce od roku 1945 . Dvojtřídní škola se 47 žáky se pomalu zvětšovala až na čtyřtřídní školu se 126 dětmi v roce 1960. Rok 1960 byl ve znamení zásadních změn. Současně s výstavbou bytů byla postavena i nová, tehdy moderní škola. Ve školním roce 1962-63 do ní nastoupilo 735 žáků a 34 pedagogických pracovníků a v roce 1965-66 dokonce 1019 žáků a 49 pedagogů. Tato škola slouží až do dnešního dne.

V letech 2008 a 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov, díky níž patří naše škola v současnosti mezi nejmodernější v kraji.

Budovy

  • dva učební pavilony A a B
  • tělocvična
  • školní jídelna

Zařízení

Pavilon A
3 třídy školní družiny
učebny 1.–5. ročníku
učebna výpočetní techniky
učebna s interaktivní tabulí
sborovna
kancelář sekretářky, školníka, ředitele ZŠ a zástupkyně pro I. stupeň
Pavilon B
speciální učebna Hv
speciální učebna fyziky a chemie
speciální učebna přírodopisu a výtvarné výchovy
speciální učebna s interaktivní tabulí
speciální učebna pracovních činností (dílny)
speciální učebna kuchyňka
2 učebny ZvŠ
sborovna
kancelář zástupce ředitele
kabinety zeměpisu
kabinety přírodopisu
kabinety českého jazyka
kabinety fyziky
kabinety chemie
kabinety cizích jazyků
kabinety výtvarné výchovy
sklad učebnic
dílna údržbáře
šatny žáků