2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Veřejná nabídka odkoupení pozemků pro stavbu RD

Město Nová Role Nová Role veřejně nabízí ke koupi tyto nemovitosti (pozemky určené k zástavbě RD):

Pozemkové parcely ke koupi

pp. č. 860/1
o výměře 9 620 m2
pp. č. 864/1
o výměře 2 361 m2
pp. č. 864/2
o výměře 3 164 m2

Podmínky prodeje pozemků

  • pozemky jsou určeny k zástavbě rodinnými domy a do prodeje se nabízí jako celek
  • kupující bude povinen se v kupní smlouvě pevně zavázat, že na své náklady zajistí v termínu do 5 let od koupi pozemků výstavbu inženýrských sítí včetně komunikací pro plánovanou výstavbu RD (rozsah cca. 10 – 15 domů). Po tuto dobu, celých 5 let, bude též sjednáno předkupní právo města Nová Role na pozemky
  • nejnižší navrhovaná cena pozemků činí 120,-Kč/m2 plochy, přičemž prodej pozemků bude navržen k projednání v ZMě uchazeči, který nabídne nejvyšší cenu v uzavřené obálce, kde zároveň spolu se svou přihláškou potvrdí souhlas s plněním výše stanovených podmínek!

Přihlášky přijímáme pouze v uzavřené obálce označené textem „Koupě pozemků“ doručené na podatelnu Městského úřadu Nová Role, a to nejpozději do 14. listopadu 2005 – 17:00 hod. Upozorňujeme, že i při poštovním doručení je rozhodující uvedené datum pro doručení na podatelnu MěÚ ! Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Vladimír Dicá, v.r., tajemník MěÚ