2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Milí spoluobčané,
dovolím si oslovit zejména vás, kteří jste se podíleli na předvánočních charitativních akcích. Vám všem patří mé srdečné díky za tu obrovskou solidaritu a troufnu si říci i lásku, se kterou jste se zapojili do plnění vánočních přání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Já osobně jsem ještě plná pozitivních zážitků, které ve mně tato společná předvánoční aktivita zanechala. Již třetí rok spolupracujeme se základní a mateřskou školou, kde společně a citlivě vybíráme děti z rodin, kde se rodiče především samoživitelé dostali do finanční tísně. V letošním Stromu splněných vánočních přání jsme obdarovali 35 dětí z Nové Role a z Mezirolí, 13 dětí z Dětského domova v Mezirolí. Především díky sociálním sítím se do této akce zapojili lidé, kteří přímo nakupovali dárky a plnili konkrétní přání dětem. Na Štědrý den Vánoční anděl roznášel dárečky přímo do jednotlivých rodin. Na Charitativní burze, do které jste přispívali dary, se podařilo vybrat Kč 33 220,-- a skauti prodejem svých výrobků přispěli částkou Kč 4 100,--. Akce byla velice úspěšná a těším se na příští rok, kdy opět budeme všichni společně pomáhat.

Stojíme na prahu roku 2017, přijímáme různá předsevzetí a bilancujeme rok předchozí. Jistě se všichni shodneme, že největší přání nás všech je pevné zdraví pro nás i naše blízké. Někdy život píše nepříjemné scénáře a může se stát, že osud rodiny se obrátí tzv. vzhůru nohama. Dovolím si napsat o dalších aktivitách, které jsou spojeny s předvánoční charitou. Obrovský zájem a solidaritu vyvolal osud naší obyvatelky, která kvůli svému hendikepu potřebuje elektrický vozík. Právě její sen se daří naplňovat tím, že výtěžek z adventních koncertů v kostele, Betlému a Novoročního koncertu v Kulturním domě přidáme k daru, který jsme dostali od společnosti Film servis festival Karlovy Vary, a. s. zastoupená Jiřím Bartoškou. Pan Bartoška daroval Kč 50 tis. Právě na zmíněný na elektrický vozík, dalších Kč 50 tis. rodině s těžce postiženým tříletým chlapečkem z našeho města a nezapomněl ani na našeho Jindříška, kterému přispěl dalšími Kč 50 tis. Jsem neskutečně šťastná, že příběhy našich spoluobčanů oslovily takového velikána, jakým je herec pan Bartoška a za Město Nová Role i za nás za všechny srdečně děkuji.

Do letošního nového roku přeji všem hodně zdraví, málo stresu, pracovní a osobní úspěchy. Dveře v kanceláři starostky jsou pro vás vždy otevřené.

S pozdravem Jitka Pokorná, starostka Nové Role.