2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání zpravodaje si dovolím malou rekapitulaci investičních akcí města. V loňském roce se u nás hodně budovalo, probíhala rekonstrukce přejezdů, kterou realizovaly České dráhy, výměna plynového vedení v režii plynárenské společnosti a revitalizace panelových sídlišť I. etapa. Všechny tyto aktivity byly spojené s negativními emocemi ze strany obyvatel, kterým rozumím, ale jsem přesvědčená, že po ukončení akcí budou lidé s výsledkem spokojeni.

Naše investiční akce, která se týkala ulic Svobodova, Krátká, U Plynárny, Husova a 1. Máje se nepodařila ukončit v původním termínu. Důvody jsem psala v minulém vydání zpravodaje. V tuto chvíli zbývá dodělat asfaltové plochy, které vzhledem k zimnímu období budeme realizovat až na jaře 2018, proto abychom zaručili kvalitu.

Zateplení budovy úřadu včetně rekonstrukce anglických dvorků se nám podařilo zrealizovat v daném termínu. S radostí musím konstatovat, že i chránění netopýři se nám vrátili do nově vybudovaných schránek. Budova má novou střechu, nový plášť a zrekonstruované vnitřní prostory. Na zateplení jsme již obdrželi dotaci ve výši dvou miliónů korun.

Další kompletní rekonstrukce proběhla na chodníku Chodovská včetně prostranství až k ulici Mlýnská. Také na tuto akci jsme žádali o dotační podporu. Všechna schvalovací řízení máme úspěšně za sebou a nyní čekáme na vyjádření, které bychom měli obdržet do konce roku.

Vybudování rybníku ve Vrbičkách je další projekt, na který jsme čerpali finanční podporu z dotačního titulu, tentokrát z Ministerstva zemědělství. Nově vzniklá nádrž bude sloužit nejenom k ochraně vzácných živočichů a rostlin, ale především bude zadržovat vodu v případě požáru pro případný zásah hasičů v této lesní lokalitě.

Rekonstrukce náměstí je rozdělena na několik částí. První část je již zrealizována a týká se prostoru před základní školou. V druhé části zrekonstruujeme prostor před budovou úřadu v letošním roce.

V loňském roce se nám dařilo v čerpání peněz z různých dotačních zdrojů. Stezka pro pěší spojující části obcí Nová Role a Jimlíkov nebo též nazývaná cyklostezka Nová Role a Jimlíkov byla zrealizovaná díky projektu EU Karlova stezka II za finanční podpory Svobodný stát Sasko.

V letošním roce budeme i nadále budovat infrastrukturu, ale i přesto se musíme zaměřit na rekonstrukci topných kanálů a vůbec řešení problému spojeným s dodávkou tepla a teplé vody pro naše město. Protože v tuto chvíli, kdy píši tento příspěvek, nemáme schválený rozpočet města, nevím ještě zcela přesně, které investiční akce v letošním roce zastupitelé podpoří. V příštím článku Vás budu informovat, kterým směrem se naše město v letošním vydá.

Závěrem bych z celého srdce chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do charitativních akcí města a jejich organizací a podpořili tím obyvatele, kteří jsou nějakým způsoben znevýhodnění. Nesmírně si podpory všech vážím, bez vás bychom pomáhat neuměli. Na vánoční charitativní burze se vybralo neuvěřitelných Kč =21 530,--. Od dárců jsme obdrželi Kč =2 100,-- a =70 EUR od našeho německého partnera Rittersgrün. Vánoční dárky pod stromeček dostalo 18 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z Nové Roli, které vytipovala základní a mateřská škola a 16 dětí z dětského domova v Mezirolí. Pomohli jsme také díky vám 4 seniorům v Domě s pečovatelkou službou, kteří dostali dárek přímo na Štědrý den, který nemohli trávit v kruhu své rodiny.

Závěrem bych chtěla dodat, že se městu velmi dařilo, a za to také děkuji celému týmu úředníků, všem dobrovolníkům a ředitelům organizací za spolupráci. Všem přeji v roce 2018 především pevné zdraví, hodně štěstí, porozumění a lásky.

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.