2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku bych ráda objasnila některé chybné informace, které vyvolaly nepříjemné diskuse. Tou první je výběr firem na jednotlivé investiční akce města. Rozumím připomínkám obyvatel na práci některých dělníků. Často se ptáte, proč u nás pracuje firma, která práci neodvádí v potřebné kvalitě. Každé město však musí plánovanou zakázku veřejně zadat do výběrového řízení. Po termínu zasedne výběrová komise, která otevře jednotlivé obálky s nabídkou od firem. Uchazeč o zakázku musí doložit všechna potřebná potvrzení, a tím splní podmínky řízení. Hlavním kritériem je nabídnutá cena díla. Je smutné, že stát městům tento zákon neumí přizpůsobit tak, aby si mohla vybrat firmu podle minulých zkušeností při jiné investiční akci. Tolik stručné a zjednodušené vysvětlení toho, že musíme dodržovat zákon a vítězí vždy nejlevnější nabídka. Můj názor je ten, že to, co je nejlevnější, nemusí být nejkvalitnější, ale zákon hovoří jasně.

Druhé téma, které vyvolává velké diskuse, je kruhový objezd v ulici Krátká. K tomuto mohu uvést jenom tolik, že ani úředník, a už vůbec starostka, není odborník, a proto si město zaplatí projektanta, který se v dané problematice pohybuje. Projektant, který tento projekt vypracoval, je jedním z největších odborníků na dopravní projekty město si jeho práce velice cení. K navrženém řešení v této lokalitě probíhala obsáhlá anketa a každý občan dostal dotazník, ve kterém se mohl k investiční akci vyjádřit. Následně se uskutečnilo veřejné projednávání záměru, na kterém se obyvatelé mimo jiné ptali i na tolik diskutovaný „kruháč“. Projektant odpovídal na dotazy velice zjednodušeně a já se pokusím shrnout největší argumenty. Při vjezdu do Krátké ulice se ocitne řidič v obytné zóně, kde je povolená rychlost 20 km/h a absolutní přednost má chodec pohybující se na komunikaci. Legislativa nařizuje u vjezdu do této zóny zpomalovací pruhy pro auta. Jedním z nich mohl být retardér, který by neměl správné výhledové podmínky a už si dokážu představit protesty obyvatel žijících v panelovém domě v této ulici. Druhou alternativou byl malý kruhový objezd, který nyní budujeme. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek přijďte osobně ke mně do kanceláře nebo telefonujte na úřad, rádi Vás seznámíme s budovanými i plánovanými akcemi seznámíme osobně.

Připomínám, že nadále pokračují nákupní zájezdy do Globusu každý poslední čtvrtek v měsíci.

Srdečně Vás zvu na předvánoční kulturní akce a zároveň bych ráda poděkovala za celé vedení města Nová Role společnostem Autodoprava Zdeněk Vácha Mezirolí, Tělovýchovná jednota Nová role a KV catering Nová Role za ochotnou pomoc a zapůjčení jejich majetku při kulturních akcích města, což městu přináší nemalé finanční úspory. Závěrem si dovolím Vás požádat o pomoc. Každoročně pořádáme charitativní burzu a výtěžek je použit na „Strom splněných vánočních přání“ pro děti ze sociálně slabých rodin z našeho města a pro děti z Dětského domova v Mezirolí. Své příspěvky do burzy můžete doručit na MěÚ nebo telefonicky domluvit předání. Darovat můžete oblečení, domácí potřeby, obrázky, knížky, hračky, povlečení, deky a jiné. Prodej proběhne 1. a 2. 12. 2017 v sále kulturního domu. Věci, které se neprodají, poputují do farní charity ve Staré Roli. Za pomoc rozzářit Vánoce dětem velice děkuji.

Přeji všem klidný předvánoční čas a hezké svátky vánoční.

S úctou a pozdravem
Jitka Pokorná