2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
velké diskuze mezi obyvateli vyvolává stávající zeleň v našem městě. Stromy, které byly vysazeny nekoordinovaně v šedesátých letech, jsou některé nemocné, staré a vhodné ke kácení. Město Nová Role každý rok objednává pasport zeleně v určité části města tak, abychom měli vzrostlé stromy pod kontrolou. Je pravda, že spousta z nich je dnes označena jako nebezpečné svojí stabilitou. Věřte, že ani mně není lhostejné, když se některý strom musí pokácet. Stejně jako vy, i já a moje rodina vnímáme naše město jako město zeleně. Na základě posudku odborníka je pečlivě zvážený zdravotní stav každého stromu a následně odbor životního prostředí teprve vydá příkaz pro kácení. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a stále častějším větrným vichřicím se stávají některé porosty nebezpečné a je povinností města především chránit zdraví a majetek obyvatel. Několikrát jsme byli svědky, že strom, který se jevil zcela zdravý, byl následkem silného větru vyvrácen i s kořeny. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Z poslední ankety našich občanů kromě jiného vyplynul negativní názor na rušení travnatých ploch pro případná parkovací místa, ale zároveň stejní respondenti v závěru uvedli, že je třeba budovat více ploch pro parkování. Snažíme se vyhovět, ale někdy je třeba zvážit, zda zrušit zelenou plochu či nikoliv. V uplynulém roce jsme realizovali první etapu revitalizace panelových sídlišť, na jaře položíme asfaltové povrchy a začneme řešit zeleň v této etapě. Po konzultaci s odborníkem a za jeho pomoci vysadíme vhodné porosty tak, abychom naše město uchovali jako město zeleně a ke spokojenosti nás všech. Z čeho jsem však velice smutná, je to, že budeme muset vykácet kaštany u „koupaliště“, které má spousta z nás spojené s dětstvím. S potěšením však mohu konstatovat, že již máme vytipovanou náhradní výsadbu, kterou budou opět jírovce tedy kaštany, které budou odolné vůči klíněnce a plísni kořenové. V rozpočtu města je pro letošní rok schváleno Kč 0,5 mil. právě na novou výsadbu. Věřím, že i další léta vždy postupně budeme rekonstruovat infrastrukturu v určité části města a následovat bude výsadba stromů a zeleně a to vždyť ve spolupráci s odborníky ale i veřejností ke spokojenosti nás a našich dětí. Součástí péče o přírodu jsou i naše lesy. Pro zajímavost uvádím pár čísel. V roce 2017 bylo v městských lesích vysazeno 1 125 ks smrku ztepilého, 300 ks douglasky tisolisté, 150 ks modřínu opadavého, 1 000 ks dubů lesního, 1 050 ks dubu zimního, tedy celkem 3 625 ks na ploše 0,48 ha. V roce 2018 vysadíme do našich lesů 1 732 ks smrku ztepilého, 453 ks jedle bělokoré, 17 470 ks borovice lesní, 351 ks modřínu opadavého, 3 991 ks buku lesního a 625 lip srdčitých. Věřím, že vás tato čísla těší stejně jako mě. V průběhu roku vás budu informovat, kolik stromů se muselo pokácet a kolik stromů se vysázelo ve městě. Pokud máte jakýkoliv podnět k tomuto problému, prosím, kontaktujte mě na adrese starostka@novarole.cz, nebo volejte na mobil 602 343 465. Za každou aktivitu či podnět předem děkuji.

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.