2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Služby a organizace | Úvodní stránka

Seznam příspěvkových organizací zřizovaných městem

dle § 27 odst. 3 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Základní škola Nová Role, příspěvková organizace
IČ: 709 394 54
Sídlo: Školní 232, 362 25 Nová Role
Datum vzniku: 28. 6. 2003
Statut. orgán: Mgr. Ester Nováková, dat. nar. 14. 2. 1974, Slunečná 345, 360 01 Otovice
Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
IČ: 709 398 37
Sídlo: Rolavská 234, 362 25 Nová Role
Datum vzniku: 12. 6. 2003
Statut. orgán: Irena Švecová, dat. nar. 6. 10 1962, Mlýnská 267/1, 362 25 Nová Role
Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace
IČ: 709 394 46
Sídlo: Mezirolí 67, 362 25 Nová Role
Datum vzniku: 10. 6. 2003
Statut. orgán: Šárka Vlasáková, dat. nar. 16. 12. 1962, U Plynárny 311, 362 25 Nová Role
Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
IČ: 750 421 51
Sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Datum vzniku: 26. 7. 2005
Statut. orgán: Milena Tichá, dat. nar. 27. 9. 1964, Nádražní 291, 362 25 Nová Role