2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Komise | Úvodní stránka

Povodňová komise

Členové komise

Předseda komise
Jitka Pokorná, starostka města
1. místopředseda
Jan Lichnovský, místostarosta města
2. místopředseda
Bc. Roman Svoboda, tajemník MěÚ
Ostatní členové
Milena Tichá, člen ZMě
David Niedermertl, člen ZMě
Marek Rak
Karel Švec
Zapisovatelka
Lenka Žigovičová, DiS., referent OSA