2017

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Nabídka zaměstnání

Ředitel příspěvkové organizace města Nová Role Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace

MĚSTO NOVÁ ROLE na základě usnesení Rady města Nová Role pod č. usn. 67/05-2) ze dne 10. 5. 2017 VYHLAŠUJE KONKURZ v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace města Nová Role Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace.
Podrobnosti v přiloženém souboru.