2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

MŠ Mezirolí

Internetové stránky

www.msmeziroli.estranky.cz

Tel. 353 951 053

Popis zařízení

Mateřská škola v Mezirolí je jednotřídní MŠ pro děti ve věku 2-7 let. Kapacita zařízení je 23 dětí a podle dlouhodobého sledování je využita asi na 51%. Mateřské škole byla udělena výjimka z počtu dětí. Součástí zařízení je školní jídelna s kapacitou 23 jídel. MŠ je zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení.

Výše úhrad

Platné od 1. 9. 2007.

  • školné: 250 Kč/měsíc u dětí s celodenní docházkou, 167 Kč/měsíc u dětí se čtyřhodinovou denní docházkou

Personální obsazení

  • Vlasáková Šárka - ředitelka MŠ a vedoucí školní jídelny
  • Heinrichová Hana - učitelka MŠ (nyní na mateřské dovolené)
  • Veselá Zdeňka - školnice a zástup za mat. dovolenou
  • Kosíková Dana - kuchařka
  • Kosík Václav - topič

Základní filosofie

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. To vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.