2018

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Archiv novinek

nový článekKomise pro občanské záležitosti
30. 12. 2004 16.48:04 Úkolem komise je dohlí~et na ob anské zále~itosti. lenové komise PYedsedkyn komise Jitka Pokorná, lenka ...
nový článekKomise pro občanské záležitosti, zdravotnictví a sociální věci
30. 12. 2004 16.48:04 Úkolem komise je dohlížet na občanské záležitosti, zdravotnictví a sociální věci. Členové komise Předsedkyně ...
nový článekKomise pro práci se seniory
30. 12. 2004 16.47:59 Poradní orgán RM pro práci se seniory. lenové komise PYedseda komise ZdeHka Slí~ová, bytem v Nové Roli, ...
nový článekKomise životního prostředí a výstavby
30. 12. 2004 16.47:51 Úkolem komise je dohlí~et na dodr~ování zákona o ochran ~ivotního prostYedí a na výstavbu ve mst. lenové ...
nový článekKomise životního prostředí a výstavby
30. 12. 2004 16.47:51 Úkolem komise je dohlížet na dodržování zákona o ochraně životního prostředí a na výstavbu ve městě. Členové ...
nový článekKomise výstavby
30. 12. 2004 16.47:41 Úkolem komise je dohlí~et na výstavbu ve mst. lenové komise PYedseda Frantiaek Schlosser, len ...
nový článekKomise sociální a zdravotní
30. 12. 2004 16.47:35 lenové komise PYedsedkyn komise Marcela Dubová, lenka ZM Ostatní lenové MUDr. Hana Nesybová, ...
nový článekKomise školství, kultury a sportu
30. 12. 2004 16.47:29 Úkolem komise je dohlí~et na akolství, kulturu, sport a mláde~. lenové komise PYedseda komise Ing. Jaroslav ...
nový článekKomise bytová
30. 12. 2004 16.47:26 Úkolem komise je dohlí~et na hospodaYení s bytovým fondem msta a navrhovat mimoYádná pYidlování bytových ...
nový článekZápisy z jednání RMě
30. 12. 2004 16.28:03
nový článekProgramové prohlášení rady města
30. 12. 2004 16.27:54 Obsah této stránky se pYipravuje.
nový článekZápisy z jednání ZMě
30. 12. 2004 13.50:16
Stránky (celkem 697 položek):    první ... předchozí  .. 53  54  [55]  56  57  .. další ... poslední